تبلیغات
مرد پنهان - مرد...
مرد پنهان

مرد که باشی،بار سنگین یک زندگی بر دوشهای همیشه استوارت سنگینی می کند ...

مرد که باشی،همیشه از آینده میترسی ...

مرد که باشی،همه تو را به چشم دیواری برای تکیه نگاه می کنند،بدون این فکر که شاید خودت هم نیاز به شانه هایی برای گریه داشته باشی ...

مرد که باشی دوست داری به آغوشت پناه بیاره ...

مرد که باشی باید سپرش باشی ...

مرد که باشی نگرانی دائمیت نگاه دیگران به اونه ...

مرد که باشی دوست داری سوال های تکراری "دوستم داری؟" اش رو بشنوی ...

مرد که باشی به خاطر حفاظت از اون تمام جنون عالم رو در وجودت داری ...

قوی ترین مرد جهان هم که باشی
وقت هایی هست که دستی باید لمست کند
تنی تنت را داغ کند
و لبی طعم لبت را بچشد

مستقل ترین مرد جهان هم که باشی
وقت هایی هست، که دلت پر میزند برای کسی که دوستت داشته باشد
درکت کند

تنها ترین مرد جهان هم که باشی
دوست داری کسی باشد که بگوید :
آرام رانندگی کن
غذایت را کامل بخور
تنهایم نذار


مسافرترین مرد جهان هم که باشی
دوست داری برایت دست خطی بنویسد:
زود برگرد طاقت دوری ات را ندارم

مردان هم قلب دارند
فقط صدایشان، یواش تر از صدای قلب یک زن است!
مرد ها هم در خلوتشان برای عشقشان گریه میکنند!
شاید ندیده باشی؛
اما همیشه اشک هایشان را در آلبوم دلتنگیشان قاب میکنند!

هر وقت زن بودنت را میبینم؛
سینه ام را به جلو میدهم،
صدایم را کلفت تر میکنم ...
تا مبادا...لرزش دست هایم را ببینی !

مرد که باشی ... دوست داری ... از نگاه یک زن مرد باشی ..!
نه بخاطر زورِ بازوها ...

مرد که باشی باید غماتو پشت خندت... دل سوزیتو پشت عصبانیت.. غیرتتو پشت فریاد... و عشقتو پشت نگاه قایم کنی...

مرد که باشی باید دستتو بذاری روی دلت که یموقع کسی نفهمه چه حسی داری وگرنه "دست دلت "رو شده...

وقتی دست زنی را عاشقانه میگیری
تازه میفهمی مرد بودن را باید میانِ دستانِ ظریف زن احساس کرد.

مرد که باشی
وقتی سرتو روی سینه اش میزاری...
حس میکنی چقدر به زن نیازمندی
و زن چقدر به حس مرد بودنت نیازمند....

مرد که باشی ،همه ی زنان فکر می کنند که حقشان را خورده ای،ولی تو حتی وقت فکر کردن به اینکه چه کسی حقت را خورده نداری...چون آینده ی تمام افرادی که به تو تکیه کرده اند،در دست توست و تو همیشه مقصری...


نوشته شده در چهارشنبه 22 شهریور 1391 ساعت 02:06 ب.ظ توسط مرد پنهان نظرات |قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت